Allochtone jongeren in Amsterdam en Rotterdam krijgen voortaan meer begeleiding bij het kiezen van hun studie. Vandaag begint een bedrijfsmentorenproject dat moet voorkomen dat allochtonen na hun studie werkloos thuis komen te zitten.

De werkloosheid onder allochtone jongeren is drie keer zo hoog als die onder autochtone leeftijdsgenoten. Een van de oorzaken is de studiekeuze, blijkt uit onderzoek van de Sociaal-Economische Raad.

Zorg en techniek

Allochtone jongeren kiezen relatief weinig voor beroepen waar veel werk in is, zoals de zorg of techniek. Dat komt volgens de SER doordat ze vaak vooroordelen hebben over beroepen waarbij je 'met je handen' moet werken. Ook kennen ze weinig mensen in die sectoren.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben allochtone jongeren daarom baat bij een 'bedrijfsmentor'. Dat is een werkende jongere die scholieren wegwijs kan maken in het bedrijfsleven en hun professionele netwerk kan vergroten.

Link2Work

Vandaag gaat in Amsterdam en Rotterdam de werving van bedrijfsmentoren voor het project Link2Work van start. Er zijn al bedrijven die hebben gezegd dat ze een mentor willen leveren.

De bedrijfsmentoren worden door een professioneel bureau gekoppeld aan jongeren die hulp willen bij hun beroepskeuze. Het is de bedoeling dat het project uiteindelijk landelijk wordt ingevoerd.

STER reclame