Het besluit in 2012 om het experiment met vrije tandartstarieven te stoppen, is gebaseerd op verkeerde aannames. Dat zegt de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) oordeelde destijds op grond van marktscans dat tandartsen hun tarieven bewust met meer dan 10 procent hadden verhoogd. De minister besloot daarop de stekker uit het project te trekken.

De ANT heeft de marktscans opgevraagd via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Een onderzoeksbureau zegt nu dat de marktscans van de NZa niet alleen onjuist zijn, maar vooral het gevolg van verkeerde onderzoeksmethodes.

Tunnelvisie

Uit het nieuwe onderzoek komt vooral naar voren dat de prijsstijgingen het gevolg zijn van systeemwijzigingen van de NZa zelf, en niet van de vrije prijsvorming, zegt de branchevereniging. "Berekeningen tonen glashelder aan dat tandartsen in 2012 alleen een inflatiecorrectie van 3 procent hebben toegepast."

Volgens ANT-voorzitter Vaartjes wilden de NZa en de politiek veel te snel resultaten. "Ze hebben zich laten leiden door een tunnelvisie, met alle kwalijke gevolgen van dien. Tandartsen zijn volkomen onterecht in het beklaagdenbankje gezet."

'Te stellig'

De tandartsen zijn op het verkeerde been gezet door het ontbreken van referentieprijzen, en hebben naar eer en geweten getracht prijzen te berekenen bij de nieuwe codes, zegt hij. "De NZa is veel te stellig geweest en heeft daardoor een verkeerd beeld van de sector neergezet."

Volgens de ANT is er reden genoeg om opnieuw te kijken naar experimenten met vrije bandbreedtes in de tarieven. De consument heeft wel degelijk iets te kiezen, en dat heeft de minister uitdrukkelijk als uitgangspunt voor een succesvol experiment geformuleerd, aldus Vaartjes.

STER reclame