Armoede in Nederland? Ja, zegt het Sociaal Cultureel Planbureau. Meer dan een miljoen Nederlanders leven volgens het SCP onder de armoedegrens. Wanneer ben je in Nederland arm? En waar wonen deze armen?

Hoeveel armoede is er in uw gemeente? Kijk hier en vul uw postcode in.

Armoede is nauwkeurig gedefinieerd. Alleenstaanden die vorig jaar minder dan 1040 euro per maand te besteden hadden, worden gezien als arm. Voor een paar ligt de armoedegrens bij 1430 euro per maand.

Voor gezinnen geldt een hogere grens. Verdien je minder dan 1740 euro (een kind) of 1960 euro (twee kinderen) per maand, dan ben je arm. Voor eenoudergezinnen ligt de grens weer lager, bij 1390 en 1570 euro.

Armoedegrens

Het SCP hanteert bij de armoededefinitie het 'niet-veel-maar-toereikendcriterium'. Daarbij wordt behalve naar de eerste levensbehoeften ook gekeken naar uitgaven voor bijvoorbeeld recreatie.

Het niet-veel-maar-toereikendcriterium ligt 50 (alleenstaande) tot 110 euro (paar met twee kinderen) hoger dan de lage-inkomensgrens die het Centraal Bureau voor de Statistiek hanteert.

Waar is armoede?

De meeste arme Nederlanders wonen in de grote steden. In Amsterdam is 15,4 procent van de bevolking arm, in Rotterdam 14,9 procent en in Den Haag en Groningen 14 procent. Ook in Zuid-Limburg zitten relatief veel mensen onder de armoedegrens; in Vaals 13,7 procent en in Heerlen 13 procent.

De armste wijk van Nederland ligt in Leeuwarden. In Heechterp-Schieringen, in het oosten van de Friese hoofdstad, is 25,6 procent van de inwoners arm. Rotterdam heeft de meeste arme wijken.

STER reclame