Minister Plasterk herhaalt nog eens dat de AIVD zich aan de wet houdt en geen regels heeft overtreden. Dat doet hij naar aanleiding van het bericht in NRC Handelsblad dat de AIVD servers van internetfora hackt en de gegevens van alle gebruikers op die fora verzamelt. Veel Kamerleden en deskundigen zetten daar vraagtekens bij.

Plasterk benadrukt dat de AIVD gecontroleerd wordt door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en dat die geen aanleiding heeft gezien om de dienst op de vingers te tikken.

Geheim

De minister wijst erop dat het wezen van een geheime dienst is dat het werk geheim moet blijven, maar dat er ook een Kamercommissie is, die toeziet op de AIVD.

Plasterk zegt verder dat de dienst veel heeft aan informatie op het internet om zo te zien wat voor "snode plannen worden gesmeed." Volgens de minister worden door het werk van de AIVD erge dingen voorkomen.

Over het bekijken van internetfora door de AIVD benadrukt Plasterk dat het hier niet gaat om "een forum voor zeevisserij", maar om fora waarbij gewelddadige video's staan en waarop mensen worden opgeroepen om deel te nemen aan gewelddaden. Hij wil niet ingaan op de details.

Commissie

Plasterk vindt dat de regels ook goed werken, hoewel er volgens hem op onderdelen aanpassingen mogelijk zijn. Maandag komt een commissie met een evaluatie van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Als er een parlementaire enquête komt, ziet Plasterk die met vertrouwen tegemoet.

STER reclame