Rotterdam gaat vervuilende auto's weren. De maatregel is noodzakelijk omdat anders in 2015 de wettelijke norm voor de uitstoot van stikstofdioxide (NO2) niet wordt gehaald.

Daarnaast wil het college van burgemeester en wethouders ook de uitstoot van koolstof door dieselmotoren terugdringen. Voor de hoeveelheid koolstof in de lucht geldt geen wettelijke norm.

Sloopregeling

Om deze doelen te halen komt het college met een sloop- en vervangingsregeling voor auto's met dieselmotoren van voor 2005 en auto's met benzinemotoren van voor juli 1992.

Deze regelingen gelden alleen voor voertuigen die vandaag geregistreerd staan in Rotterdam. Hiervoor is 8 miljoen euro beschikbaar.

Voor dit soort auto's worden geen nieuwe parkeervergunningen afgegeven. Deze maatregelen worden uiterlijk in maart volgend jaar ingevoerd.

Afsluiting wegen

Uiterlijk in juli worden de 's Gravendijkwal en de Heemraadssingel gedeeltelijk en in twee richtingen afgesloten voor vrachtverkeer.

Het college onderzoekt samen met ondernemers en bewoners van het centrum wat er nog meer gedaan kan worden om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Andere steden

Het college schrijft dat ook Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Arnhem en Eindhoven in 2015 mogelijk niet aan de nieuwe Europese NO2-norm kunnen voldoen.

Met deze gemeenten en het Rijk wordt over extra landelijke maatregelen gesproken.

STER reclame