Het plan om bij Gennep een energiepark met zonnepanelen aan te leggen, is voorlopig van de baan. Technisch kan het en ook financieel zag het er goed uit, totdat Den Haag roet in het eten gooide, zegt Jan Willem Wesseldijk van de Stichting Haalbaarheidsstudie duurzaam energiepark De Brem.

In het Nationaal Energieakkoord is vastgelegd dat alleen afnemers in de directe omgeving van een milieuvriendelijke energiecentrale belastingvoordeel krijgen.

Zekerheid

"In een dunbevolkt gebied en ook nog dicht tegen de grens aan komen wij niet verder dan 30.000 afnemers", zegt Wesseldijk. "Dat zijn er te weinig om het park rendabel te krijgen."

Daar komt nog bij dat de energiebelastingmaatregel die in het Belastingplan is vastgelegd elk jaar veranderd kan worden.

"Banken denken in perioden van tien tot twintig jaar. Die zul je dus ook die zekerheid moeten kunnen geven" , zegt Wesseldijk.

75.000 zonnepanelen

De initiatiefnemers presenteerden in februari een plan voor de aanleg van een groot zonnepanelenpark op het bedrijventerrein De Brem. In de meest recente plannen zouden daar 75.000 zonnepanelen worden geplaatst, met een capaciteit van 19 megawatt.

De stichting dacht met het duurzame energiepark een goede bestemming gevonden te hebben voor een onverkoopbaar bedrijventerrein bij Gennep.

STER reclame