NOS NieuwsAangepast

Terphuis roept PvdA op:stem tegen

PvdA-lid Terphuis roept de fractie op tegen een zogenoemd illegalenquotum te stemmen. In een brief aan de fractie noemt hij het instellen van een quotum dat specifiek gericht is op het oppakken van ongedocumenteerde vreemdelingen "discriminatoir".

Volgens Terphuis ontstaat door het quotum het risico dat de politie op basis van uiterlijke kenmerken zal proberen de norm van 4000 illegalen per jaar te halen.

Discriminatie

Terphuis benadrukt dat de PvdA zich moet verzetten tegen discriminatie en ongelijkwaardige behandeling van mensen. Terphuis verwijst naar een motie die het PvdA-congres eerder dit jaar met overgrote meerderheid aannam. Daarin staat dat het illegalenquotum wordt afgeschaft.

De PvdA voerde in het voorjaar een emotioneel debat over de strafbaarstelling van illegaliteit en Terphuis speelde daar een belangrijke rol in.

Crimineel

Vorige week zei staatssecretaris Teeven in de Tweede Kamer dat hij vasthoudt aan de doelstelling om jaarlijks 4000 illegalen op te pakken, al wil hij zelf het woord quotum daarvoor niet gebruiken.

Hij benadrukte verder dat de politie zich vooral zal richten op illegalen die een crimineel verleden hebben, overlast veroorzaken of zich aan toezicht hebben onttrokken. De politie zal niet actief op zoek gaan naar mensen alleen maar omdat ze geen papieren hebben.

De PvdA-fractie leek zich bij de lijn van Teeven te willen neerleggen.

Motie

Vanmiddag stemt de Kamer over een motie van de ChristenUnie tegen een quotum. Terphuis wil dat de PvdA die steunt. Hij benadrukt dat PvdA-leider Samsom zich eerder ook kritisch over een quotum heeft uitgesproken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl