Comakijken, voedselsjoemel en kweekburger: vanaf vandaag kan gestemd worden op het Woord van het Jaar 2013. Het digitale stemloket voor het woord van het jaar is geopend en daarmee is de strijd begonnen.

Tot 16 december kan gestemd worden op nieuwe woorden als koningslied, sletvrees en kopschopper. Stemmen kan via de website van Van Dale.

Geen participatiesamenleving

Opvallend is dat in de top-10 van Van Dale het woord participatiesamenleving niet voorkomt. Dat werd juist vorige week uitgeroepen tot woord van het jaar door het Genootschap Onze Taal. Het werd september voor het eerst gebruikt door koning Willem-Alexander in de troonrede. Hij zei dat de klassieke verzorgingsstaat verandert in een participatiesamenleving.

Participatiesamenleving komt wel voor in de categorie Politiek. In die categorie"zijn asodiplomaat en tsjakkapremier te vinden.

Naast politiek zijn er nog er nog nier andere categorieën. In de categorie Jongerentaal komen vooral Engels-gerelateerde woorden voor als catbearding en phubben.

Net als vorig jaar zijn verhoudingsgewijs veel woorden genomineerd uit de social media, zoals socialbesitas en selfie. Selfie (een digitaal zelfportret) werd in Groot-Brittannië het winnende woord. Dat woord is ook voor de Nederlandse lijst genomineerd.

Belgische woorden

Van Dale organiseert in België een soortgelijke verkiezing. In de Belgische lijst komen woorden voor als fairnesstaks (minimumbelasting voor grote bedrijven) en pandarel (politieke ruzie over de dierentuin waar twee reuzenpanda's de komende jaren zullen verblijven).

Tot 16 december kan gestemd worden. Op dinsdag 17 december wordt bekend welk woord de strijd gewonnen heeft.

De Top-10

boekface: portretfoto met op de plaats van het gezicht een boek waarop het portret van een personage is afgebeeld, waardoor mens en boek ogenschijnlijk samensmelten tot één persoon

comakijken: een groot aantal afleveringen van een tv-serie (die men heeft opgenomen of op een dvd heeft staan) achter elkaar kijken

knikkebolziekte: neurologische aandoening bij kinderen in delen van Afrika, waarbij de patiënt o.m. apathisch wordt, groeistoornissen krijgt en voortdurend knikkebolt

koningslied: lied geschreven ter ere van de (nieuwe) koning van een land

kopschopper: geweldpleger die zijn slachtoffer (zwaar) lichamelijk letsel toebrengt door deze tegen het hoofd te schoppen, ook als hij of zij al (gewond en/of hulpeloos) op de grond ligt

kweekburger: hamburger van vlees dat in een laboratorium direct uit stamcellen is gekweekt

selfie: fotografisch zelfportret, vaak gemaakt met de camera op armlengte en gepubliceerd op een sociaalnetwerksite

sletvrees: angst van vrouwen om voor slet te worden aangezien, m.n. zulke gedragsbepalende angst, waardoor zij zich niet of niet openlijk overgeven aan vrij seksueel verkeer

socialbesitas: dwangmatig en daardoor overmatig gebruik van sociale media

voedselsjoemel: voedselfraude

STER reclame