De 159 asielzoekers die eerder dit jaar in Amsterdam op diverse plaatsen zoals de Vluchtkerk hebben gebivakkeerd, krijgen de komende zes maanden opvang in het voormalige Huis van Bewaring aan de Havenstraat. Burgemeester van der Laan en staatssecretaris Teeven hebben dat afgesproken met de eigenaar van het pand.

Aanvankelijk moest de groep het gebouw uiterlijk 25 november verlaten, maar na overleg is besloten om zes maanden opvang aan te bieden, bestaande uit 'bed, bad en brood'. De vluchtelingen verblijven in het gebouw in een open setting, dus niet onder een detentieregime.

Begeleid

Het komende halfjaar worden de asielzoekers begeleid door professionals en vrijwilligers, om te werken aan een oplossing voor hun situatie. In veel gevallen zal dat betekenen werken aan terugkeer, zegt de gemeente in een persbericht.

Volgens de gemeente is besloten om opvang aan te bieden, omdat er vanuit een onderdaksituatie beter gewerkt kan worden aan hervestiging en individuele oplossingen. "Het afgelopen jaar is gebleken dat de groep door chronische onzekerheid en het van gekraakte locatie naar gekraakte locatie verhuizen te zeer bezig was met van dag tot dag leven en niet toekwam aan (mee)werken aan individuele oplossingen."

Evalueren

De gemeente Amsterdam zal de uitkomsten en bevindingen van de opvangperiode met alle partners zoals het ministerie van Veiligheid en Justitie en de betrokken organisaties van vrijwilligers en professionals evalueren.

STER reclame