De PVV wil de handtekening van Nederland weghalen onder het vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. Volgens dat verdrag uit 1951 is Nederland verplicht om vluchtelingen toe te laten tot de asielprocedure.

PVV-Tweede Kamerlid Sietse Fritsma wil alleen vluchtelingen toelaten die aantonen dat ze niet terecht kunnen in een ander land in de eigen regio. Volgens het verkiezingsprogramma van de PVV zouden dat er niet meer dan duizend per jaar mogen zijn.

"Grote investering"

"Wij krijgen hier niet de echte vluchtelingen die geen kant op kunnen, wij krijgen hier de vluchtelingen die een grote investering kunnen doen om naar West-Europa te gaan", zegt Fritsma.

"Als je duizenden euro's hebt om naar Nederland te gaan dan kan je ook als Somaliër bijvoorbeeld naar buurland Kenia gaan om daar je eigen opvang te regelen."

Buurland

De partij wil vervolgde christenen uit een islamitisch land die ook niet veilig zijn in een buurland, wel verwelkomen.

Fritsma wijst erop dat het verdrag is opgesteld in een tijd dat vluchtelingen naar een buurland gingen om bescherming te zoeken. Het is volgens hem niet berekend op een tijd waarin je binnen een halve dag naar het andere eind van de wereld kunt vliegen om asiel te vragen."

"Grote nood"

Staatssecretaris Teeven ziet niets in het plan van de PVV. "Je moet er toch niet aan denken dat andere landen ook uit het verdrag zouden treden. Wat gebeurt er dan bijvoorbeeld met de talloze mensen uit Syrië die in grote nood verkeren? Ik vind dat je zo'n verdrag, dat je in 1951 hebt ondertekend, niet lichtvaardig moet opzeggen."

STER reclame