Protest tegen extra goederentreinen

Aangepast

Door redacteur Ardy Stemerding

De muur is vandaag nog maar vijftig meter lang en vier meter hoog, maar zal later waarschijnlijk veel langer worden. Inwoners van De Steeg (Gelderland) demonstreren tegen het voornemen van het kabinet om meer goederentreinen door Oost-Nederland te laten rijden en zetten daarom voor een dag een geluidswal op.

De bewoners zien het niet zitten dat in de toekomst tientallen goederentreinen per dag door hun dorp rijden. Om het extra goederenvervoer per trein mogelijk te maken moet tussen Elst en Oldenzaal richting Duitse grens veel worden vertimmerd.

Zo worden niet alleen geluidschermen neergezet, ook de aanleg van extra spoor, viaducten en dijken is nodig. Op enkele plekken zullen huizen moeten worden gesloopt voor de aanleg van extra spoor.

Zorgen

Bewoners maken zich grote zorgen over de extra treinen. Het ongeluk bij Borne, een van de plaatsen langs de mogelijke route, heeft de ongerustheid versterkt. Het bewijst volgens velen dat inwoners risico lopen als de extra goederentreinen door de regio rijden.

Ook zijn veel mensen bang voor geluidsoverlast en scheuren door trillingen, veroorzaakt door de zware treinen. De metershoge geluidschermen zijn de inwoners van De Steeg een doorn in het oog: "Alsof de Berlijnse Muur in het dorp wordt geplaatst."

Van tien naar zestig

Op de trajecten in Oost-Nederland rijden nu iets meer dan tien goederentreinen per dag, in de toekomst kan dat aantal oplopen tot boven de zestig. Reden voor de toename is de verwachte groei van het goederenvervoer in Nederland. Daarnaast is in de Randstad geen ruimte voor goederentreinen doordat daar extra passagierstreinen gaan rijden.

Het kabinet wil dat in de toekomst de meeste goederentreinen vanaf de Rotterdamse haven over de Betuweroute rijden, richting Zevenaar en de Duitse grens. En omdat er ook veel treinen naar Noord-Duitsland en verder moeten, wil het kabinet vanaf Elst een nieuwe route richting Oldenzaal.

Vanaf Elst gaan de goederentreinen over bestaand spoor naar Zutphen. Hoe de treinen vanaf Zutphen rijden wordt binnenkort duidelijk. Staatssecretaris Mansveld beslist naar verwachting in december of de treinen via Deventer en Borne naar Hengelo rijden of via Goor en Delden. Op een deel van dat traject zal extra spoor moeten worden aangelegd.

Meer scheepvaart

Tegenstanders van de spoorplannen zeggen dat het helemaal niet nodig is om meer treinen door Oost-Nederland te laten rijden. Ze denken dat de scheepvaart de groei in het goederenvervoer kan opvangen. Ook vinden ze dat zoveel mogelijk treinen over de Betuweroute door moeten rijden tot in Duitsland.

Koninklijk Nederlands Vervoer, de koepelorganisatie voor het goederenvervoer is juist blij met het voornemen van het kabinet. De tijdwinst door de Goederenroute Oost-Nederland kan oplopen tot anderhalf uur en dat scheelt in de kosten.

Wilt u naar aanleiding van de berichtgeving uw verhaal kwijt, mail dan naar Ardy Stemerding.

STER Reclame