De Hema heeft ruzie met zijn franchisenemers. Er is gedoe over onder meer de prijs die franchisers moeten betalen voor brood en gebak en over marketingkosten waaraan ze moeten meebetalen.

De Volkskrant heeft een brief van Hema-directeur Van Zetten in handen en schrijft dat de toon van de brief agressief is. Van Zetten klaagt over "de aanvallende toonzetting" van de vereniging van franchisers en over "constante dreigementen met langdurige en kostbare procedures''. De brief is een maand geleden verstuurd.

De ruzie zou erger zijn geworden door de dalende omzetten en toenemende concurrentie.

Als de relatie niet verbetert, dreigt de Hema de vereniging van franchisers buitenspel te zetten.

STER reclame