De Wageningen Universiteit en FrieslandCampina gaan de Chinese zuivelsector helpen met het verbeteren van de productie, de kwaliteit en de veiligheid. Daarvoor richten ze in China een onderzoeks- en kenniscentrum op. Dat is bekendgemaakt tijdens de tweede dag van het bezoek van premier Rutte aan het land.

In het centrum wordt samengewerkt met de China Agricultural University in Peking. Volgens Rutte voert China belangrijke hervormingen door en is nu het moment om de onderlinge banden met het land te versterken. Het Sino-Dutch Dairy Development Centre (SDDDC) zal onder meer de Nederlandse kennis over zuivel delen met Chinese specialisten en beleidsmakers.

Grootste zuivelmarkt

De vraag naar melk en andere zuivelproducten neemt in China sterk toe. Volgens de topman van FrieslandCampina is het land op weg om 's werelds grootste zuivelmarkt te worden.

Het is daarom noodzakelijk dat de Chinese zuivelsector niet meer alleen naar kwantiteit kijkt. De melkopbrengst moet worden verhoogd en de kwaliteit van de melk moet worden verbeterd, volgens de bij het SDDDC betrokken partijen.

In de eerste drie jaar inventariseert het centrum onder meer de stand van zaken in de Chinese zuivelindustrie. Ook moet er een modelboerderij komen waar de nieuwste technologieën in de praktijk worden gebracht.

schandalen

De Chinese zuivelsector heeft geen goede naam. In 2011 sloot de regering 400 van de ongeveer 1200 zuivelbedrijven die het land telt. De grote schoonmaak moest het vertrouwen van consumenten in de door schandalen geplaagde zuivelsector herstellen.

In Chinese melk en melkpoeder werd de afgelopen jaren onder meer melamine gevonden waardoor jonge kinderen ziek werden of zelfs stierven. Melamine kan verhullen dat melk is verdund met water. De stof kan leiden tot ernstige nierbeschadiging.

De schandalen in China leidden weer tot een grote vraag naar Europees babymelkpoeder. Chinezen kochten op grote schaal melkpoeder in Nederland op waardoor tekorten ontstonden. In mei van dit jaar besprak minister Ploumen van Buitenlandse Handel het melkpoedertekort nog met de Chinese minister Zhi Shuping van Import en Export.

STER reclame