Het eenkindbeleid in China wordt in 1979 ingevoerd om overbevolking tegen te gaan. In die tijd worden in China zo'n 25 miljoen kinderen per jaar geboren, een geboorteoverschot van 2,9 procent.

De Volksrepubliek vreest dat het zonder geboortebeperking ernstig in de problemen komt, vooral economisch. Het land heeft al twee keer met een hongersnood te kampen gehad en wil herhaling voorkomen.

Ouders die zich niet aan de afspraak houden, kunnen rekenen op een hoge boete. Chinezen die de boete niet kunnen betalen, belanden in de gevangenis.

Vondeling

Omdat veel ouders liever een jongetje dan een meisje willen, worden er regelmatig abortussen gepleegd. Hierdoor komen in China veel minder meisjes ter wereld dan jongens, die de familie kunnen onderhouden. Een ander probleem is dat meisjes te vondeling worden gelegd. Duizenden van hen zijn geadopteerd door buitenlanders.

Het eenkindbeleid leidt ook tot mensenhandel. Omdat jongens zo populair zijn, worden ze op het platteland gekocht of ontvoerd. Ook vrouwen worden verhandeld, vooral in afgelegen gebieden, waar mannen geen bruid kunnen vinden.

Op het platteland is er veel kritiek op het eenkindbeleid. Boeren willen meer kinderen, die hen kunnen helpen met het werk op het land. Uiteindelijk komt de regering de boeren tegemoet met een aantal uitzonderingen: als het eerste kind een meisje is, mag een koppel op het platteland nog een kind krijgen. Hetzelfde geldt wanneer het eerste kind gehandicapt was.

Een andere uitzondering is in de afgelopen jaren gemaakt voor ouders die allebei enig kind zijn. Ook als er een meerling wordt geboren, volgen geen sancties.

Volgens critici is er voor rijke Chinezen ook nog de mogelijkheid om ambtenaren om te kopen om meer kinderen te krijgen. Volgens de nieuwste uitzonderingsregel mogen stellen waarvan een van de partners enig kind is, straks twee kinderen krijgen.

De eenkindpolitiek geldt per koppel en niet per persoon. Een Chinees kan dus zonder probleem een kind krijgen wanneer hij of zij al een kind bij een eerdere partner heeft.

Concurreren

Hoewel de overheid tevreden is met de resultaten van het eenkindbeleid, worden ook de nadelen ervan steeds zichtbaarder. De vergrijzing is enorm en zijn er veel te weinig werknemers om de vele fabrieken in het land draaiende te houden. Daardoor heeft China moeite om te concurreren op het gebied van productie. Sommige bedrijven hebben hun activiteiten naar andere landen verplaatst.

En omdat er in China veel meer mannen dan vrouwen zijn, kunnen veel mannen geen partner vinden.

Om ervoor te zorgen dat er weer meer meisjes worden geboren, mogen ouders geen echo meer laten maken om het geslacht van hun baby vast te stellen. Ook wordt opgetreden tegen selectieve abortussen.

STER reclame