De economische activiteiten in Nederland brengen steeds minder schade toe aan het milieu. Dat zegt het CBS in een rapport over de groene economie. De uitstoot van broeikasgassen, de afvalproductie en de emissie van zware metalen zijn gedaald sinds 2000.

Het CBS bekeek de ontwikkeling van de groene economie via in totaal 33 indicatoren. Daarvan ontwikkelden 18 zich in een positieve richting tussen 2000 en 2012 en 7 in een negatieve richting. Slecht scoort Nederland in Europees opzicht onder meer op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ook neemt de aanwezigheid van weidevogels af en wordt er jaarlijks groen gebied omgezet in bebouwd gebied.

Een lichtpuntje is dat de blootstelling aan fijnstof in steden afneemt. Ook zijn de investeringen in het milieu toegenomen en groeit de werkgelegenheid bij groene bedrijven. Die vragen ook steeds meer patenten aan. Al met al scoort Nederland ten opzichte van de rest van Europa gemiddeld als groene economie.

STER reclame