Na een maandenlange strijd zijn de 28 EU-lidstaten en het Europees Parlement het eens geworden over de begroting van 2014. Na 16 uur onderhandelen kwamen ze overeen dat de Europese Unie het komend jaar 135,5 miljard euro mag besteden.

Het bedrag is een compromis. De Europarlementariërs wilden meer geld voor onderzoek, ondernemerschap, werkgelegenheidsprojecten en de opvang van vluchtelingen. De lidstaten wilden per se een kleinere begroting dan dit jaar. Die is 144 miljard euro.

Onderzoek

Er is ook een akkoord over een aanvullende rampenbegroting voor 2013. Met de 400 miljoen euro die daarvoor is uitgetrokken moet onder meer de schade van het hoogwater in juni worden gecompenseerd. Vooral Duitsland profiteert daarvan.

Aan de wens van het Europees Parlement om 200 miljoen euro aan onderzoek te spenderen, is tegemoetkomen. Dit geld komt uit het overschot op de begroting van 2013.

Met de overeenstemming wordt de weg vrijgemaakt voor de EU-financiering voor de komende zes jaar.

STER reclame