Bij de besprekingen over het kernprogramma van Iran is vooruitgang geboekt, maar het is nog niet zeker of de deelnemers een akkoord zullen bereiken. Dat zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken William Hague tijdens een pauze in het overleg in Genève.

Zijn Iraanse collega Mohammad Zarif zei dat hij terughoudender was over een akkoord dan een paar dagen geleden, maar dat het er wel zal komen.

Andere deelnemers lieten zich op gelijke wijze uit. Gisteren leek een akkoord nog dichtbij toen besloten werd om de besprekingen op ministersniveau voort te zetten.

Kernreactor in aanbouw

De Franse minister Fabius zei op een Franse radiostation dat de meningsverschillen zich toespitsen op een kernreactor in aanbouw bij Teheran. Die zou jaarlijks genoeg plutonium produceren om meerdere kernwapens mee te kunnen bouwen.

Ook zou er onenigheid zijn over de vraag tot welk niveau Iran uranium mag verrijken.

Nieuwe onderhandelingsronde

Als de partijen er vanavond niet uitkomen, wordt het overleg opgeschort. Op een nog vast te stellen datum zou dan een nieuwe onderhandelingsronde beginnen.

Bij de besprekingen in Genève zit Iran aan tafel met vertegenwoordigers van de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Rusland. Namens de EU is buitenlandvertegenwoordiger Catherine Ashton aanwezig.

STER reclame