Middelbare school De Opperd in Rotterdam, de tijdelijke opvolger van Ibn Ghaldoun, moet vier leerlingen alsnog toelaten. Eerder weigerde de school de vier, maar dat was onrechtmatig, bepaalde de rechtbank vandaag.

Een vijfde kind, een leerlinge uit een van de hogere klassen, is wel terecht geweigerd. Zij was betrokken bij de examenfraude op de Ibn Ghaldounschool.

Twee van de kinderen die nu toch moeten worden toegelaten zijn familie van deze leerlinge. Op grond daarvan werden ze door De Opperd geweigerd. De school was bang dat hun aanwezigheid tot spanningen zou leiden, maar de rechter noemt dat niet aannemelijk.

Bij het oudere meisje ligt dat anders. "Het belang om een veilige, vertrouwde omgeving te bieden, gevrijwaard van erfenissen uit het verleden, weegt zwaarder dan het belang van dit kind om haar opleiding af te maken op De Opperd", staat in de uitspraak.

Goed alternatief

Twee andere kinderen mochten niet naar De Opperd omdat het schoolbestuur betwijfelt of hun ouders wel achter de nieuwe school staan. De ouders hebben tot op het laatste moment fel gestreden voor het behoud van Ibn Ghaldoun, en spanden onder meer een bezwaarprocedure tegen het stopzetten van de geldstroom aan.

Dat toont aan dat de ouders de grondslag van De Opperd niet onderschrijven, vindt de school. De kinderen mochten alleen komen als de ouders een contract zouden tekenen waarin zij zich committeerden aan de grondslag van De Opperd en beloofden de pers niet te woord te staan.

De rechter vindt een dergelijk contract in strijd met de vrijheid van meningsuiting, en bovendien niet nodig. "Eisers hebben benadrukt dat toen het faillissement van de Ibn Ghaldounschool een feit was, zij zich op het standpunt hebben gesteld dat De Opperd 'second best' is", staat in de uitspraak. "Eisers zien De Opperd dan ook als een zeer goed alternatief."

Geldkraan dicht

Op de Ibn Ghaldounschool werden deze zomer opgaven van 27 eindexamens gestolen. Uit een rapport van de inspectie bleek daarna dat de kwaliteit van het onderwijs al jaren onder de maat was.

Daarop draaide de staatssecretaris de geldkraan dicht en werd het faillissement uitgesproken. Het grootste deel van de ruim 600 leerlingen krijgt nu les op de eveneens islamitische 'overbruggingsschool' De Opperd, die op dezelfde locatie gevestigd is. Volgend jaar moet er een nieuwe islamitische scholengemeenschap komen.

STER reclame