Advocatenstaking breidt zich uit

tijd van publicatie Aangepast

Steeds meer advocaten kondigen aan dat ze maandag gaan staken. Behalve de strafrechtadvocaten doen ook de asieladvocaten en de advocaten die pro deo-zaken mee.

Hein Vogel, voorzitter van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (pro deo-advocaten): "De poort gaat door de bezuinigingsplannen behoorlijk dicht. En dat betekent dat mensen die hun recht zoeken geen toegang meer hebben tot de rechter."

Vogel vreest ook dat een aantal advocatenkantoren de deuren zal moeten sluiten als de bezuinigingen doorgaan. Dat is volgens hem niet alleen voor de advocaten erg: "Ik kan bij wijze van spreken iets anders gaan doen en timmerman worden, maar degene die zijn recht zoekt staat in de kou. Die kan dan geen advocaat meer vinden om hem bij te staan."

Acute gevallen

De advocatuur houdt maandag rekening met acute gevallen. "Als de artsen staken, blijft de EHBO-afdeling ook open. Als er bijvoorbeeld een procedure loopt over een uitzetting en uitstel is niet mogelijk dan wordt de asielzoeker gewoon geholpen."

De advocatuur voert niet alleen maandag actie. Donderdag praat de Tweede Kamer over de bezuinigingsplannen. Advocaten zullen dan in toga bij het gebouw van de Tweede Kamer demonstreren.

STER reclame