Staatssecretaris Teeven denkt dat de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over homoseksuele asielzoekers in lijn is met het Nederlandse beleid. Het Hof bepaalde dat homoseksuele geaardheid recht kan geven op de vluchtelingenstatus in een ander land.

Teeven benadrukt dat de Raad van State de uitspraak nu moet toepassen in een aantal concrete zaken. Hij bestudeert de beslissing van het Hof. "Maar hij lijkt in lijn te zijn met het geldende beleid in Nederland."

Sociale groep

Volgens de staatssecretaris gaat ook Nederland er vanuit dat homo's een sociale groep kunnen vormen in de zin van het Vluchtelingenverdrag. Teeven zegt verder dat Nederland zich niet alleen baseert op wettelijke bepalingen in de landen van herkomst, maar ook op hoe er in de praktijk met homo's wordt omgegaan.

De staatssecretaris benadrukt dat van homoseksuelen niet wordt verwacht dat ze bij terugkeer naar hun land van herkomst terug in de kast moeten. Ze hoeven hun geaardheid niet verborgen te houden. "Uitgangspunt is dat de vreemdeling op betekenisvolle wijze invulling kan geven aan zijn seksuele gerichtheid."

STER reclame