Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg heeft bepaald dat vluchtelingen die op basis van hun homoseksualiteit in hun land vervolgd worden, in Europa recht op asiel hebben.

De zaak was aangespannen door de Nederlandse Raad van State naar aanleiding van het asielverzoek van drie homoseksuelen uit Sierra Leone, Uganda en Senegal. Ze wilden in Nederland blijven met als argument dat homoseksualiteit in hun land strafbaar is en tot gevangenisstraf leidt.

'Sociale groep'

De rechters hebben vastgesteld dat homoseksuelen een 'sociale groep' vormen in de zin van de Conventie van Genève over de positie van vluchtelingen.

In de uitspraak van het hof staat ook dat van homoseksuelen niet verlangd mag worden dat ze hun geaardheid in hun vaderland geheim houden of dat ze zich op dat gebied terughoudend moeten opstellen om aan vervolging te ontkomen.

De Nederlandse autoriteiten vinden dat die terughoudendheid niet in algemene zin mag worden gevraagd, maar het mag in sommige gevallen wel worden verlangd van homoseksuele asielzoekers die terugkeren naar hun vaderland.

Individuele gevallen

In individuele gevallen neemt Nederland wel homoseksuele vluchtelingen op.

Het hof zegt dat het aan de lidstaten blijft om te onderzoeken in welke mate homoseksuelen in hun land van herkomst worden vervolgd.

STER reclame