Eerste Kamerlid Jan Nagel wordt tijdelijk voorzitter van 50Plus. In Hilversum benoemde de ledenvergadering van de partij hem voor de periode tot het voorjaar.

Nagel was aanvankelijk helemaal geen kandidaat, maar nadat veel partijleden een beroep op hem hadden gedaan, stelde hij zich alsnog beschikbaar. 50Plus had de laatste tijd te kampen met allerlei incidenten. Zo vertrok partijleider Krol na ophef over het niet afdragen van pensioenpremies voor zijn werknemers bij de Gaykrant. En een aantal bestuursleden stapte op na onenigheid over het royement van een campagneleider. Onder deze omstandigheden wilden de leden van 50Plus een ervaren voorzitter.

Uitzonderlijke situatie

Volgens de regels van de partij kan het voorzitterschap eigenlijk niet met het Eerste Kamerlidmaatschap worden gecombineerd, maar vanwege de uitzonderlijke situatie besloot het congres daarop een uitzondering te maken. Nagel zit sinds juni 2011 voor 50Plus in de senaat.

Nagel is medeoprichter van 50Plus en hij was ook al voorzitter van de partij. Eerder was hij onder meer Eerste Kamerlid voor de PvdA, en medeoprichter van Leefbaar Nederland en Leefbaar Hilversum.

Over de invulling van allerlei andere vacante bestuursfuncties bij 50Plus wordt op een later congres gestemd.

STER reclame