De inwoners van Groningen moeten financieel meer meeprofiteren van de jarenlange gaswinning in de provincie. Daar moet de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) geld voor vrijmaken. Dat stelt de commissie-Meijer in een vandaag gepresenteerd advies.

De commissie is ingesteld door de provincie Groningen om te onderzoeken of en hoe de aardbevingen als gevolg van de gaswinning moeten worden gecompenseerd.

Het zou gaan om een bedrag van zo'n 900 miljoen euro over een periode van voorlopig twintig jaar, uit te keren door de NAM. Dat bedrag komt boven op het geld dat de NAM sowieso moet betalen aan Groningers die schade hebben aan hun panden door aardbevingen.

Het is vooral bedoeld om de leefbaarheid en de bedrijvigheid in de regio te vergroten en om de waarde van huizen op peil te houden.

Bevingen

Sinds begin dit jaar zijn er meer dan honderd bevingen geweest. Bovendien moet rekening worden gehouden met nog meer en zwaardere aardbevingen. In het getroffen gebied wonen zo'n 150.000 mensen.

De commissie verwijst naar de manier waarop de Britten omgaan met de winning van schaliegas. Daar hebben omwonenden recht op 1 procent van de opbrengst.

De commissie doet een beroep op het Verdrag van Aarhus, ook door Nederland getekend, waarin dit soort afspraken zijn gemaakt. "Het is niet meer dan billijk dat een gebied in redelijke mate en op tastbare wijze meeprofiteert van economische activiteiten waaraan, zoals in Noordoost-Groningen, ook duidelijke nadelen en risico's kleven", aldus de commissie.

Kritiek op houding

De commissie is zeer kritisch over de houding van de NAM, het bedrijf dat het gas voor de overheid uit de grond laat halen. In het verleden en nu nog steeds wordt er te weinig rekening gehouden met de zorgen van de Groningse bevolking.

Informatie werd alleen in bestuurskamers gedeeld, zonder de bevolking goed te informeren. Mede daardoor is er inmiddels sprake van "een explosief mengsel" onder de doorgaans nuchtere Groningse bevolking, constateert Meijer.

Er moet dan ook een aparte uitvoeringsorganisatie komen waar gedupeerden terechtkunnen met bijvoorbeeld vragen over de schade aan hun pand. Die uitvoeringsorganisatie moet wel een directe band hebben met de NAM, maar een onafhankelijkere positie.

Daarnaast stelt de commissie voor om een nieuw overlegorgaan te vormen waarin burgers, gemeenten en de NAM op basis van gelijkwaardigheid en met dezelfde informatie afspraken maken over kwesties die te maken hebben met de gaswinning.

Verwezen wordt naar de 'tafel van Alders', die in de regio rond Schiphol gezamenlijk afspraken maakt over ontwikkelingen in dat gebied.

STER reclame