Het aantal asielzoekers in opvangcentra stijgt. Het COA verwacht dat asielzoekerscentra (azc's) dit jaar in totaal 17.000 mensen opvangen. Dat aantal is sinds 2002 niet zo hoog geweest. Daardoor moet een aantal eerder gesloten azc's weer open.

Het aantal asielaanvragen neemt licht toe, vooral van Somaliërs en Syriërs. Daarnaast stagneert de uitstroom van asielzoekers uit de azc's om meerdere redenen.

Zo hebben gezinnen met kleine kinderen langer recht op opvang en lukt het niet altijd om vluchtelingen met een verblijfsvergunning snel een woning toe te wijzen.

Verblijfsvergunning

Daarnaast kregen onlangs 620 kinderen en hun familie een verblijfsvergunning door het kinderpardon. De doorstroom van deze gezinnen uit de opvang gaat langzamer dan verwacht.

STER reclame