Het kabinet wil in totaal 370 militairen naar Mali sturen, dat staat in een plan dat het kabinet waarschijnlijk morgen bekendmaakt.

De Nederlandse militairen krijgen twee hoofdtaken in het Afrikaanse land: het trainen van Malinese agenten en militairen en het verzamelen van inlichtingen. Voor dat laatste gaan er ook vier Apache-gevechtshelikopters met ongeveer 120 man ondersteunend personeel mee. De helikopters zijn uitgerust met allerlei elektronica voor het verzamelen van inlichtingen.

De helikopters kunnen ook luchtsteun bieden aan de ongeveer tachtig commando's die naar Mali gaan. Zij moeten in het noorden inlichtingen verzamelen over de islamitische extremisten; over hun aantallen, bewapening en verblijfplaats. Het is niet de taak om extremisten te verjagen, maar het is niet uitgesloten dat er gevechten uitbreken. Daarom worden elitetroepen ingezet. Om en nabij de zeventig analisten buigen zich over de verzamelde informatie.

Voor het trainingsonderdeel van de missie worden dertig trainers ingezet.

Mali werd begin dit jaar voor een groot deel ingenomen door islamitische extremisten, waarna Frankrijk met een militaire actie hen grotendeels terugdrong. De VN-missie MINUSMA moet stabiliteit brengen in het land. De VN-Veiligheidsraad beloofde in juli dat de missie uit 12.600 militairen zou bestaan.

Internationale veiligheid

Het kabinet wil met het sturen van de Nederlandse militairen een bijdrage leveren aan de internationale veiligheid. Dat is volgens het kabinet ook in het belang van Nederland. De grote onrust in de regio kan in Europa gevolgen hebben bijvoorbeeld door vluchtelingenstromen en drugssmokkel.

Voormalig minister Bert Koenders leidt de VN-missie in Mali. Hij zei eerder deze maand dat Nederland er alle belang bij heeft deel te nemen aan de VN-missie. Hij wees op de bedreiging van extremisme en drugssmokkel. Ook is er volgens hem een moreel belang, aangezien Mali tot de armste landen ter wereld behoort.

STER reclame