Eerste Kamerlid Jan Nagel van 50Plus wil tijdelijk terugkeren als partijvoorzitter. Een vijftigtal leden (.pdf) pleiten voor de terugkomst van Nagel, omdat er sprake is van een "noodsituatie".

"Het is noodzakelijk dat er een professioneel, slagvaardig en kundig bestuur aantreedt", schrijven de indieners in een brief aan het hoofdbestuur. "De komende periode moeten de beste mensen ingezet kunnen worden."

Om het partijvoorzitterschap van Nagel mogelijk te maken, moeten de regels worden aangepast. De functie van Kamerlid en voorzitter is volgens de statuten onverenigbaar. Tot april 2015 zou er een ontheffing moeten komen op deze regel, vindt het groepje leden.

Grote meerderheid

Nagel is alleen bereid het voorzitterschap op zich te nemen als aanstaande zaterdag op de Algemene Ledenvergadering een grote meerderheid instemt met de terugkomst van de oprichter van 50Plus.

"Ik ben gevraagd om te helpen omdat ik veel ervaring heb en de continuïteit van de partij gegarandeerd moet worden. Er moet veel gebeuren", zegt Nagel. De partij doet mee aan de Europese Verkiezingen in juni 2014.

Nagel ontkent berichten dat er binnen de partij weerstand is tegen zijn terugkomst. "Van een georganiseerde tegenstand is weinig te merken", zegt Nagel. "De weerstand is enigszins opgeblazen."

Onverenigbaar

Nagel stopte in oktober 2012 als voorzitter vanwege de onverenigbaarheid met zijn functie als Eerste Kamerlid. Zijn opvolger Willem Holthuizen stapte in september samen met de vicevoorzitter en de penningmeester op vanwege onenigheid met partijleider Henk Krol en de rest van de partijtop.

Het boegbeeld van 50Plus Krol vertrok deze maand, na het bericht dat hij in zijn voormalige functie als hoofdredacteur van de Gaykrant geen pensioenpremies had afgedragen voor zijn personeel.

Oud-DSB-topman Dirk Scheringa is ook een van de kandidaten om hoofdbestuurslid te worden.

STER reclame