Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) is bang dat de privacy van burgers in gevaar komt nu gemeenten steeds meer taken moeten uitvoeren. Gemeenteambtenaren krijgen straks mogelijk inzage in persoonlijke gegevens die hun helemaal niets aangaan, vreest de privacywaakhond.

Het CBP heeft zijn zorgen geuit in een brief aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Plasterk moet volgens het college beter nadenken over de privacy-gevolgen van de overdracht van taken aan gemeenten. Hij moet een visie daarover formuleren en vervolgens met waarborgen komen, vindt het CBP.

Het kabinet is bezig met een grote decentraliseringsoperatie, waarbij gemeenten steeds meer taken krijgen op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan chronisch zieken en ouderen. Daarvoor zullen gemeenten "méér persoonsgegevens van méér burgers gaan verwerken", schrijft het CBP in zijn brief.

Gevoelige informatie

Die persoonlijke gegevens worden nu nog door afzonderlijke instanties beheerd. Het gaat daarbij ook om gevoelige informatie, zoals medische en strafrechtelijke gegevens. Het CBP is bang dat die gegevens straks "in een grote bak" komen, waar gemeenteambtenaren vrijelijk uit kunnen putten.

Het college vreest dat ambtenaren de informatie straks gebruiken voor doelen waarvoor de gegevens oorspronkelijk niet verzameld zijn. Ook dreigt "volstrekte intransparantie", waardoor burgers en overheid straks niet meer weten wie welke gegevens verzamelt en gebruikt en met welk doel.

Als Plasterk niet met een duidelijke visie en waarborgen komt, is het kabinetsbeleid mogelijk in strijd met de nationale en Europese privacywetgeving, waarschuwt het CBP.

STER reclame