NOS Nieuws Binnenland Aangepast

KNMG wil scholing over levenseinde

De artsenorganisatie KNMG vindt dat de zaak-Tuitjenhorn gevolgen moet hebben voor de vijfjaarlijkse herregistratie van huisartsen. Elke vijf jaar wordt gekeken of de huisarts nog voldoet aan de eisen om zijn vak uit te oefenen. Voortaan zou de huisarts dan moeten aantonen dat hij bekend is met de regels en de praktijk rond euthanasie en palliatieve zorg.

Ook wil de KNMG dat een onafhankelijk instantie onderzoek doet naar de zaak Tuitjenhorn. Daarbij moet ook de werkwijze van de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden bekeken. "Ook de Inspectie moet toetsbaar zijn. Ook de Inspectie heeft regels en die moeten extern nog een keer bekeken worden". zegt KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag. De KNMG is blij dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg de details over het handelen van huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn naar buiten heeft gebracht. Het kan onrust onder patiënten en artsen wegnemen, zegt voorzitter Van der Gaag.

Regels

Volgens Van der Gaag moeten artsen in solopraktijken met weinig nascholing nog eens goed worden gewezen op de regels voor palliatieve zorg en euthanasie. Die artsen moeten weten dat dit een essentieel onderdeel is van de beroepsuitoefening en ze moeten zich als ze ermee te maken krijgen toetsbaar opstellen.

Van der Gaag zegt dat hij met alle instanties voor opleiding en registratie van huisartsen en specialisten gaat praten over manieren om ervoor te zorgen dat er kwaliteitsgaranties komen, zodat patiënten weten dat een arts bevoegd en bekwaam is als het op deze zorg aankomt.

STER reclame