De nabestaanden van huisarts Tromp uit Tuitjenhorn vinden de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het verweer van Tromp vandaag ook had moeten publiceren. Ze maken bezwaar tegen de weigering van de inspectie om het weerwoord dat de huisarts op 30 september heeft gestuurd, openbaar te maken.

Ze blijven van mening dat de schorsing van Tromp onterecht is en ze voelen zich door de publicatie van het dossier door de IGZ buitenspel gezet. De IGZ zegt dat de arts zeer hoge doses morfine toediende aan een doodzieke patiënt.

Schending privacy

In een verklaring zeggen de nabestaanden verder dat de IGZ de privacy van de arts en de patiënt heeft geschonden door het dossier eerder vandaag openbaar te maken.

De familie zegt "dat integrale openbaarmaking van het bevel onnodig is en de privacy van alle betrokkenen, waaronder allereerst die van de patiënt en de huisarts, maar ook van anderen, nodeloos geschonden wordt".

De nabestaanden van huisarts Tromp verwijten de inspectie er alleen op uit te zijn het eigen handelen te rechtvaardigen. In een eerder stadium heeft de inspectie een verkorte versie naar buiten gebracht, met het oog op de privacy van de betrokkenen.

Onrust wegnemen

De Landelijke Huisartsen Vereniging staat wel achter het besluit van de IGZ om openheid te bieden. "Publicatie van het bevel kan helpen de onrust onder patiënten en huisartsen weg te nemen", schrijft de vereniging op haar website.

"Duidelijk is nu dat huisartsen die zich houden aan de wetgeving en richtlijnen, dan wel daar op gefundeerde manier van afwijken, zich geen zorgen hoeven te maken en door kunnen gaan met de voor patiënten zo belangrijke zorg in de laatste levensfase."

Zelfmoord

Huisarts Tromp uit Tuitjenhorn, die op 7 oktober zelfmoord pleegde nadat hij op non-actief was gesteld, blijkt tegen alle regels in zeer hoge doseringen morfine en dormicum te hebben toegediend. Hij heeft daarmee volgens de IGZ het leven van een terminale kankerpatiënt actief beëindigd.

De familie heeft via advocaten een persbericht gestuurd naar de media. Ze zeggen dat ze daarmee willen bereiken dat mensen zich een oordeel kunnen vormen over het handelen van IGZ.

STER reclame