De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Nederland is het afgelopen jaar iets toegenomen. Nederland daalt twee plaatsen op de wereldranglijst en staat nu dertiende. België en Letland zijn Nederland voorbijgestreefd, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van het World Economic Forum (WEF) (.pdf).

In 86 van de 133 onderzochte landen is de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen het afgelopen jaar afgenomen.

Onderwijs

Het WEF onderzoekt ongelijkheid tussen de geslachten op basis van vier maatstaven: gezondheid, onderwijs, aandeel in de economie en deelname aan politiek.

Op het gebied van gezondheid en levensverwachting zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen wereldwijd het kleinst, maar in Nederland is het juist onderwijs waar de verschillen het kleinst zijn. Dat komt vooral doordat er meer vrouwen dan mannen voortgezet en hoger onderwijs volgen.

Scandinavië

Het WEF duidt de ongelijkheid aan in procenten: qua gezondheid is de kloof tussen man en vrouw wereldwijd voor 96 procent gedicht. De wereldwijde kloof is qua politieke deelname het grootst: die is nog maar voor 21 procent gedicht.

Boven aan de ranglijst staan net als vorig jaar vier Scandinavische landen: op plaats 1 tot en met 4 staan IJsland, Finland, Noorwegen en Zweden.

STER reclame