NOS NieuwsAangepast

Mogelijk forse militaire missie Mali

Het kabinet overweegt een grote militaire bijdrage te leveren aan de VN-vredesmissie in Mali. Gedacht wordt aan het sturen van 300 tot 400 mensen.

Het gaat onder meer om de inzet van elite-eenheden van commando's en mariniers. Die moeten inlichtingen gaan verzamelen in het noorden van Mali. Vier Apache-gevechtshelikopters moeten meegaan om hen te beschermen.

Trainen

Verder is het de bedoeling om instructeurs van de landmacht en politiemensen mee te sturen. Zij moeten het Malinese leger en de politie gaan trainen.

Over de exacte omvang en invulling van de missie wordt nog overlegd door de betrokken ministeries. Binnen enkele weken hakt het kabinet de knoop door.

Stabiliteit

Dat het kabinet van plan is een missie naar Mali te sturen was al bekend, maar de details waren tot nu toe onduidelijk. Eerder dit jaar was er een verkenningsmissie van Buitenlandse Zaken en Defensie in het land om te bekijken wat de VN-missie nodig heeft.

De VN-missie MINUSMA moet stabiliteit terugbrengen in het land, dat begin dit jaar bijna werd overgenomen door islamitische extremisten uit het noorden. De missie staat onder leiding van oud-minister Koenders.

De VN-Veiligheidsraad beloofde in juli dat MINUSMA 12.600 blauwhelmen zou krijgen. Op dit moment moet Koenders het doen met 5200 mensen. Deze week deed hij bij de Veiligheidsraad nog een oproep. "We worden ernstig op de proef gesteld", zei Koenders.

Luchtsteun

De bereidheid van het kabinet troepen te leveren, hangt samen met de wens het opkomend moslims-extremisme in de Sahel een halt toe te roepen en daarmee ook (het op gang komen van) vluchtelingenstromen naar Europa. Dit wordt in het kabinet gezien als Nederlands en Europees (eigen)belang.

De PvdA wil al langer een bijdrage leveren aan vredesmissies in Afrika, zeker nu de missies in Afghanistan (Uruzgan en Kunduz) vrijwel beëindigd zijn. De VVD voelde er tot voor kort weinig voor. Zeker niet aan missies onder de vlag van de VN waarbij Frankrijk een grote rol speelt. Dit als gevolg van het feit dat de Fransen het destijds bij Srebrenica lieten afweten met eerder toegezegde luchtsteun.

Afgang

Inmiddels is ook de VVD-top om. Dat komt onder meer doordat Defensie nu geen andere grote missies meer om handen heeft, afgezien van de Patriot-missie in Turkije en de anti-piraterij-missie in de Golf van Aden. Ook de krijgsmacht zelf wil graag een nieuwe missie.

Nederland heeft geen bijdrage geleverd aan de twee EU-missies die er dit jaar al geweest zijn voor Mali. Voor de eerste had Nederland zich niet aangeboden, omdat VVD en PvdA het toen niet eens konden worden.

Voor de tweede kwam Nederland met een aanbod toen het te laat was; er hadden zich al voldoende andere landen aangemeld. Vooral op het ministerie van Buitenlandse Zaken werd dit als een afgang voor Nederland gezien.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl