EU: handelsakkoord met Canada

time icon Aangepast

De Europese Unie en Canada hebben een vrijhandelsakkoord gesloten. Volgens minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking levert dat akkoord de Nederlandse economie jaarlijks 600 miljoen tot 1,2 miljard euro op.

Een vrijhandelsakkoord is een pakket afspraken tussen landen om de wederzijdse handel te stimuleren. Zo is er onder meer afgesproken om douanetarieven te verlagen of af te schaffen.

Met het akkoord wordt het voor Nederlandse en Canadese bedrijven makkelijker om zaken met elkaar te doen. Veel producten hoeven nu niet meer in beide landen op veiligheid te worden getest. Eén test volstaat.

Op de VS na is Nederland de grootste investeerder in Canada. Nederland is na Groot-Brittannië de grootste Europese afnemer van Canadese producten.

"Historische banden"

Minister Ploumen ziet volop kansen voor bijvoorbeeld de Nederlandse zuivelsector, baggeraars, rederijen en de financiële dienstensector. "Naast de historische banden zijn de handelsrelaties tussen Nederland en Canada buitengewoon waardevol. Met dit akkoord zal de handel verder intensiveren, die zorgt voor meer welvaart en banen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan."

Sinds 2009 werd er over dit verdrag onderhandeld. Een van de grootste struikelblokken was overeenstemming te bereiken over heffingen op de import van landbouwproducten. Canada mag onder meer meer (rund-)vlees gaan exporteren naar Europa, in ruil voor de toegang op de Canadese zuivelmarkt voor Europese bedrijven. Het Canadese vlees moet wel hormoonvrij zijn.

STER Reclame