De werkloosheid is in de maand september opnieuw gestegen, maar stijgt niet meer zo hard als begin dit jaar. Volgens het CBS (.pdf) zijn er in september 2000 werkzoekenden bijgekomen en staat de teller op 685.000. Dat is 8,6 procent van de beroepsbevolking.

In augustus daalde de werkloosheid nog onverwacht, vooral doordat veel jongeren een zomerbaan vonden. Toen werd al gezegd dat de daling eenmalig zou zijn en geen kentering was.

Het aantal WW-uitkeringen is ongeveer net zo hoog als in augustus, maar wat opvalt is dat er minder uitkeringen zijn voor mensen uit de bouw. Die sector werd de afgelopen jaren hard getroffen door de economische malaise.

Tempo

Het CBS constateert wel dat het tempo waarin de werkloosheid toeneemt steeds verder afneemt. In de eerste helft van dit jaar kwamen er maandelijks gemiddeld 17.000 werkzoekenden bij. De voorbije drie maanden waren dat er gemiddeld 3000.

Effecten van een aantrekkende economie zijn altijd pas later zichtbaar in de werkloosheid. Het is wellicht een lichtpuntje dus dat het tempo afneemt waarin er werklozen bijkomen. Dat duidt mogelijk op een herstel.

Bekijk hier het aantal uitkeringen in uw gemeente.

STER reclame