Wereldwijd zijn er meer slaven dan ooit. Dat meldt de Walk Free Foundation, een organisatie die strijdt tegen moderne slavernij. Naar schatting 29,8 miljoen mensen leven momenteel als slaaf, blijkt uit de Global Slavery Index.

Het gaat onder meer om slachtoffers van mensenhandel (die bijvoorbeeld in de seksindustrie terechtkomen), gedwongen huwelijken en exploitatie van kinderen. Ook schuldslavernij komt vaak voor: mensen die arbeid moeten verrichten om oude schulden af te betalen, soms generaties lang. Traditionele slavernij, waarbij mensen als eigendom worden beschouwd, is al lange tijd op z'n retour.

India

In absolute aantallen komt slavernij het meest voor in India: daar leven 13,9 miljoen slaven. India heeft uitstekende wetten tegen slavernij, maar de handhaving ervan laat veel te wensen over. Onder meer schuldslavernij komt daardoor nog veel voor.

Het land met relatief de meeste slaven is Mauritanië: 151.000 mensen, ofwel bijna 4 procent van de bevolking. Opmerkelijk is dat de traditionele vorm van slavernij - mensen als eigendom - in Mauritanië het meest voorkomt. De top-10 van landen met de hoogste percentages slaven bestaat verder uit Haïti, Pakistan, India, Nepal, Moldavië, Benin, Ivoorkust, Gambia en Gabon.

Nederland staat in de Index op de 139ste plek. De organisatie schat dat er in ons land rond de 2200 mensen worden uitgebuit.

Omkoping

De belangrijkste voedingsbodem voor slavernij is volgens de Walk Free Foundation niet armoede, zoals vaak wordt gedacht, maar corruptie. Door omkoping en belangenverstrengeling worden wetten tegen slavernij vaak niet gehandhaafd.

De landen waar slavernij het minst voorkomt, zijn IJsland, Ierland en Groot-Brittannië. Maar ook in die landen leven meer slaven dan voorheen werd gedacht. In Groot-Brittannië werken bijvoorbeeld zo'n 4400 mensen gedwongen in de seksindustrie, de landbouw, de horeca, de bouw, in nagelsalons of als huishoudelijke hulp. Ze komen meestal uit Afrika, Azië of Oost-Europa.

De Walk Free Foundation heeft de Global Slavery Index voor het eerst opgesteld. Het is de bedoeling dat het overzicht vanaf nu elk jaar verschijnt.

STER reclame