De financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen is in september verbeterd. Veel fondsen voldoen weer aan de wettelijke eisen, maar het risico van korting op de pensioenen is nog niet geweken.

De NOS heeft de gegevens verzameld van bijna 80 fondsen. De gemiddelde dekkingsgraad van de 80 fondsen ligt op 109,2 procent. Dit betekent een forse stijging van ruim 8 procent ten opzichte van het vorige kwartaal.

Aan het eind van dit jaar moeten de fondsen een dekkingsgraad hebben van minimaal 104,3 procent. Halen ze dat niet, dan moeten de pensioenen worden verlaagd. Op dit moment voldoet bijna eenderde van de fondsen nog niet aan die norm.

Kortingsgevaar

Een van die fondsen is het ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland. Dat fonds zag zijn dekkingsgraad in het derde kwartaal wel flink stijgen: met 6,2 procentpunt tot 103,3%. "De kans op verlaging van het pensioen is kleiner geworden, maar het kortingsgevaar is nog steeds niet geweken", zegt ABP-topman Henk Brouwer.

Het tweede fonds van Nederland, het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), stijgt wel ver boven het wettelijk vereiste minimum uit met een stijging van 6 procentpunt tot 107%.

Opnieuw verlaagd

Het pensioenfonds voor de werknemers in de metaal en techniek, PMT, zag de dekkingsgraad stijgen met 5,2 procentpunt tot 101,5%, nog steeds onder het wettelijk minimum. Dat betekent dat de pensioenen dit jaar misschien opnieuw worden verlaagd, maar die korting "zal wellicht minder hoog uitpakken dan het er eerder dit jaar uitzag", zegt PMT-directeur Guus Wouters.

Ook bij het andere pensioenfonds in de metaal, PME, is een verlaging van de pensioenen nog steeds "reëel". Het fonds heeft nu een dekkingsgraad van 101,9 procent. Bestuursvoorzitter Franswillem Briët: "Het is nog niet genoeg om een nieuwe verlaging van de pensioenen in 2014 te voorkomen."

STER reclame