Kritiek op Nederland om racisme

Aangepast

Nederland moet meer doen tegen racisme in de samenleving. Dat schrijft de Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa (ECRI) in haar vierde rapport over Nederland (.pdf).

De commissie vindt dat een racistisch motief bij een misdrijf als verzwarende omstandigheid moet gaan gelden. Ook moet er een nationale strategie komen tegen discriminatie op grond van ras.

Volgens de ECRI is er sinds het vorige verslag uit 2008 vooruitgang geboekt bij de bestrijding van racisme, maar blijven er punten van zorg.

De ECRI vindt het een slechte zaak dat er wordt bezuinigd op anti-discriminatiebeleid en projecten tegen discriminatie. De commissie wil verder dat er een einde komt aan uitbuiting van uitzendkrachten die niet in Nederland wonen, bijvoorbeeld van Poolse arbeiders in de agrarische sector.

Islam

Het is de commissie verder een doorn in het oog dat "bepaalde politici en media" de islam en moslims, net als de komst van Oost-Europeanen, vaak afschilderen als bedreiging voor de Nederlandse maatschappij. Ook is er geen nationaal beleid om bijvoorbeeld Roma beter te integreren in de samenleving, staat in het rapport.

Nederland krijgt ook kritiek vanwege discriminatie bij sollicitaties, in de entertainmentindustrie en in voetbalstadions, waar geregeld antisemitische spreekkoren te horen zijn.

STER Reclame