Vandaag werd bekend dat Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, toch geen proefverlof krijgt. De Raad voor Strafrechtstoepassing had daar wel voor gepleit, maar Teeven neemt dat advies niet over. Volgens Teeven brengt een proefverlof grote risico's met zich mee.

De Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is een onafhankelijk orgaan dat advies geeft aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. De minister en staatssecretaris kunnen ervoor kiezen dat advies naast zich neer te leggen en dat gebeurt dan ook. De Raad en Teeven waren het al vaker oneens:

- Afgelopen zomer pleitte Teeven voor een sobere gevangenis. In het nieuwe systeem zouden gedetineerden privileges kunnen verdienen bij goed gedrag. Volgens de Raad was dat systeem veel te streng en zou het grootste deel van de gevangenen niet in aanmerking komen voor die privileges.

- De Raad uitte ook kritiek op het plan van Teeven om gevangenen vaker thuis met een enkelband hun straf te laten uitzitten. Dat is goedkoper, maar ook risicovol. Volgens de Raad moet er juist meer aandacht zijn voor de resocialisatie van gevangenen.

- Vorig jaar ontstond er ophef over de verlofaanvraag van Samir A. Hij wilde naar een minder strenge gevangenis om zijn studie af te maken, maar moest om daar voor in aanmerking te komen eerst op verlof. Teeven wees het verlof af, maar de Raad vond die afwijzing onterecht.

- In 2012 was de Raad voor Strafrechtstoepassing kritisch over plannen van Teeven om het jeugdstrafrecht aan te passen. Teeven wilde toen onder meer langere straffen. De Raad was het daar niet mee eens en pleitte voor een apart strafrecht voor jongeren tussen de 18 en 24 jaar.

STER reclame