De meeste huishoudens gaan er ten opzichte van de plannen in de Miljoenennota minder hard op achteruit, blijkt uit doorberekeningen van het ministerie van Financiën. In een brief aan de Tweede Kamer heeft het kabinet het over een "aanzienlijke verbetering" van de koopkrachtontwikkeling voor alle huishoudens.

Dat komt voor een belangrijk deel door de tijdelijke verlaging van de eerste belastingschijf met 0,75 procentpunt. Gezinnen met kinderen profiteren van het deels terugdraaien van de bezuinigingen op de kindregelingen.

Koopkracht voor 2014:

Bron: ministerie van Financiën

Ook op de langere termijn, tot 2017 zorgt het nu afgesproken pakket voor minder achteruitgang van de koopkracht. Zo profiteren hogere inkomens van het niet afschaffen van de algemene heffingskorting. Alleenverdieners met een modaal inkomen en kinderen gaan er de komende jaren het meest op vooruit ten opzichte van de eerdere plannen van het kabinet.

Koopkracht tot 2017:

Bron: ministerie van Financiën

STER reclame