NOS NieuwsAangepast

Belangrijkste punten akkoord

De belangrijkste maatregelen van het begrotingsakkoord op een rijtje:

- De versobering van de zelfstandigenaftrek deels teruggedraaid

- Bestrijding van schijnconstructies moet 100 miljoen opleveren (o.a. schijnconstructies door zzp'ers)

- Stijging werkgelegenheid met 0,8 procent ofwel 50.000 banen op termijn

- Ontslagrecht: grote bedrijven kunnen gemakkelijker mensen ontslaan

- Vrijkomen beklemd vermogen (oudedagsvoorzieningen en ontslagvergoedingen die fiscaal aantrekkelijk in bv's zitten) moet 1 miljard euro belastingopbrengst opleveren

- Lage btw-tarief (6 procent) voor onderhoud en renovatie verlengd tot eind 2014

- Bezuinigingen kinderbijslag vrijwel helemaal geschrapt, een uitgave oplopend tot 560 miljoen euro

- Maar de voorgenomen verhoging van het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind wordt gehalveerd, besparing tot 150 miljoen euro

- 600 miljoen euro voor onderwijs, ook voor kleinere klassen

- Verlaging lasten op arbeid

- Afspraken WW in sociaal akkoord blijven ongewijzigd

- Gratis schoolboeken blijven (300 euro per kind), kost in totaal 257 miljoen in 2015

- Extra belasting op afval storten moet volgend jaar 25 miljoen en daarna 100 miljoen opleveren

- Belasting leidingwater omhoog, moet al vanaf volgend jaar 205 miljoen per jaar opleveren

- Wegenbelasting (Motorrijtuigenbelasting of MRB) ook voor zuinige auto's, moet 250 miljoen opleveren

- Aanscherpen CO2-grenzen BPM moet vanaf 2015 200 miljoen opleveren

- Bedrijven moeten eerder meer arbeidsgehandicapten aannemen

- Minder subsidies bedrijfsleven (110 miljoen)

- Afschaffen doorwerkbonus voor nieuwe gevallen moet bijna 200 miljoen euro besparen

- 400 miljoen extra bezuinigen ministerie Sociale Zaken

- 400 miljoen extra bezuinigingen Volksgezondheid

- Werkgeverspremies gaan omlaag

- Verlaging tarief eerste belastingschijf met 0,75 procentpunt

- De versobering van de Algemene Nabestaanden Wet wordt deels teruggedraaid (enkele tientallen miljoenen)

- Kazerne Assen blijft open

- Bezuinigingen op AIVD en de TOG-regeling (Tegemoetkoming Ouders met Gehandicapt kind) voor klein deel teruggedraaid

- Paar miljoen extra voor mantelzorg

- Bezuiniging publieke omroep van 100 miljoen gehalveerd

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl