IMF: begrotingstekort NL blijft hoog

Aangepast

Het Nederlandse begrotingstekort blijft de komende jaren uitkomen boven de Europese norm van 3 procent. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Voor volgend jaar verwacht het IMF (.pdf) een tekort van 3,2 procent. In 2015 zal het oplopen naar 4,8 procent. En ook de jaren daarna blijft het boven de 4 procent (2016: 4,9%, 2017: 4,7%, 2018: 4,4%).

Staatsschuld loopt op

Volgens het IMF blijft het begrotingstekort hoog door stijgende uitgaven aan pensioenen en de gezondheidszorg. Door het tekort zal de staatsschuld blijven stijgen, van 74,4 procent van het Bruto Binnenlands Product dit jaar naar 83,2 procent in 2018.

Het IMF baseert zich op gegevens van het Centraal Planbureau, maar heeft wel cijfers aangepast omdat het instituut andere macro-economische aannames heeft dan het CPB. Het CPB gaat voor 2014 jaar uit van een begrotingstekort van 3,3 procent, iets meer dus dan wat het IMF verwacht. Het CPB geeft in recente ramingen geen verwachting af over de hoogte van het tekort in de jaren na 2014.

STER Reclame