Internetbedrijven als Google, Facebook en Microsoft mogen niet openbaar maken hoe vaak de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA informatie bij hen heeft opgevraagd. Dat heeft een speciale rechtbank voor veiligheidsdiensten bepaald.

De openbaarmaking van dergelijke gegevens is zeer schadelijk voor de nationale veiligheid, bepaalde de rechtbank.

Die uitspraak sluit aan bij het standpunt van de Amerikaanse regering, die zegt dat dergelijke informatie "tegenstanders" duidelijk maakt welke internetdiensten de NSA in de gaten houdt en welke niet.

Edward Snowden

De internetbedrijven zijn bang dat ze door recente onthullingen over de werkwijze van de NSA klanten kwijtraken. Daarin werd gezegd dat de NSA geregeld klantgegevens opeist bij internetbedrijven als Microsoft, Google en Facebook.

Die onthullingen waren gebaseerd op informatie van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden .

Om hun klanten tegemoet te komen wilden de bedrijven openbaar maken hoe vaak de NSA hen om informatie heeft gevraagd en om welke informatie het ging.

STER reclame