Vrijwilligerswerk in ruil voor zorg?

time icon Aangepast

Voorlezen bij voorschoolse opvang voor kinderen met een taalachterstand of mensen met schulden helpen hun administratie op orde te krijgen. Voorbeelden van vrijwilligerswerk dat ouderen, gehandicapten of zieken best kunnen doen, in ruil voor de zorg die ze krijgen.

Dat is kort gezegd het idee van het concept van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 dat naar de Raad van State is gestuurd. Krijg je als oudere, gehandicapte of zieke extra zorg van je gemeente, dan is de kans groot dat je wordt gevraagd om vrijwilligerswerk te doen.

Niet verplicht

Moet wel bij gezegd worden dat niets verplicht is: volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat het om een "uitnodiging vanuit gemeenten om mensen die in eenzaamheid zitten in contact te brengen met anderen", zo schrijft de Volkskrant.

Volgens de krant krijgen gemeenten de ruimte om de vrijwilliger in spe op 'indringende wijze' voor te houden dat zij in ruil voor de zorg die ze ontvangen, best iets terug mogen doen voor de samenleving.

Van Rijn zegt dat ouderen en gehandicapten niet bang hoeven te zijn dat gemeenten hen dwingen om vrijwilligerswerk te doen. "Ik ben voor een betrokken maatschappij, niet voor een voor-wat-hoort-wat-maatschappij. Dat is een belachelijk idee", benadrukt Van Rijn. "Er wordt een hele rare karikatuur gemaakt van het wetsvoorstel."

2015

Vanaf 2015 mogen gemeenten zelf bepalen hoe zij de zorg gaan verdelen. Het kabinet wil dat burgers steeds meer zélf hun zorg gaan regelen via familie, vrienden of buren. Pas als dat niet meer lukt, wil de overheid hulp aanbieden.