Ouderen gevraagd als vrijwilliger

time icon Aangepast

Ouderen, zieken en gehandicapten die zorg van gemeenten krijgen, kan over twee jaar gevraagd worden vrijwilligerswerk te doen. Dat staat in een concept van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015 dat het kabinet voor advies naar de Raad van State heeft gestuurd. Het vrijwilligerswerk is niet verplicht.

"Eenzaamheid kan mogelijk worden verminderd door ouderen te laten voorlezen op de voorschoolse opvang voor kinderen met een taalachterstand", schrijft staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid in het plan. Ook denkt de staatssecretaris dat een gepensioneerde boekhouder in een rolstoel vrijwilliger kan worden in het kader van de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Eigenwaarde

In het conceptwetsvoorstel staat dat mensen die maatschappelijke ondersteuning krijgen, iets kunnen "terugdoen" en dat dit een sterker gevoel van eigenwaarde geeft. Het kabinet spreekt over maatschappelijk nuttige activiteiten, maar vindt het minder "passend" om het af te dwingen.

Een woordvoerder van het ministerie zegt dat het om een "uitnodiging vanuit gemeenten gaat om mensen die in eenzaamheid zitten in contact te brengen met anderen". Het plan is nog niet definitief.

Dringend verzoek

Gemeenten krijgen vanaf 2015 steeds meer vrijheid bij de verdeling van de zorg. Gemeenten kunnen dan een dringend verzoek doen op zorgbehoevende ouderen, gehandicapten en zieken om vrijwilligerswerk te doen.

Het kabinet wil dat burgers veel meer zelf hun zorg gaan regelen via hun familie, kennissen of buren. Pas als dat niet lukt, wil de overheid hulp bieden. "De regering stapt af van het automatisme dat de overheid per definitie deze rol naar zich toetrekt", schrijft Van Rijn. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 is hier een uitwerking van.

Het concept-wetsvoorstel is ook naar de Tweede Kamer gestuurd. Doorgaans gebeurt dat niet bij een plan dat nog door de Raad van State moet worden goedgekeurd. De Volkskrant heeft via de Wet Openbaarheid Bestuur inzage gekregen in de WMO 2015 en daarom is het nu openbaar.

STER Reclame