Bij de provincie Zeeland zijn zo'n 2000 zogenoemde zienswijzen ingediend over de ontpoldering van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. Het gaat hoofdzakelijk om bezwaren tegen de ontpoldering.

De provincie kan nog niet precies zeggen hoeveel bezwaren er zijn binnengekomen, maar de actiegroep Red onze Polder diende onlangs al 1500 bezwaren in. Volgens de provincie zijn er ook positieve reacties bij.

Weerstand

De komende maanden wordt bekeken of het voorlopige ontwerp voor de ontpoldering van de Hedwigepolder naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt aangepast. In januari wordt het definitieve voorstel ter inzage gelegd. Mensen die nu bezwaar hebben ingediend, kunnen dan nog naar de Raad van State stappen.

In december vorig jaar besloot het kabinet dat de Hedwigepolder onder water wordt gezet. Dat besluit stuitte op veel weerstand. Tegenstanders vinden dat er al genoeg landbouwgrond verloren is gegaan. De ontpoldering moet in 2016 van start gaan.

STER reclame