NOS NieuwsAangepast

Vroege echo, minder late abortus

Door de komst van de 20-wekenecho wordt er veel minder vaak abortus gepleegd in een laat stadium. Sinds 2007 wordt de 20-wekenecho standaard afgenomen, waardoor eerder een beslissing kan worden genomen als blijkt dat het kind een ernstige aangeboren afwijking heeft.

Ook wordt het leven van pasgeborenen minder vaak beëindigd. De commissie die beoordeelt of een beslissing voor een late zwangerschapsafbreking of een levensbeëindiging zorgvuldig is genomen, had veel meer meldingen verwacht.

Ondraaglijk lijden

Een zwangerschap mag tot en met 24 weken worden afgebroken. Daarna is sprake van een zogeheten late zwangerschapsafbreking of, als het kind al geboren is, levensbeëindiging bij pasgeborenen. Dat mag alleen als het kind op dat moment ondraaglijk lijdt.

De commissie beoordeelt of er ook daadwerkelijk sprake is van ondraaglijk lijden. De commissie heeft tussen 2007 en 2012 zeven meldingen gehad. In de jaren voor 2007 kwamen er tien keer meer late zwangerschapsafbrekingen voor.

Verbod opheffen

Wel willen de onderzoekers graag dat het verbod op zwangerschapsafbrekingen na 24 weken op medische indicatie wordt opgeheven. Nu mag het alleen onder zeer strenge voorwaarden en de commissie moet achteraf beoordelen of de beslissing juist was. Als het verbod wordt geschrapt, hoeft de commissie niet meer te beslissen, maar kan de arts zelf een besluit nemen.

Zo kan het gebeuren dat een kind niet ondraaglijk lijdt op het moment dat er besloten moet worden tot beëindiging van de zwangerschap of het leven van de pasgeborene, terwijl de verwachting is dat dat ondraaglijk lijden wel zal komen.

In zo'n geval mag nu niet besloten worden tot beëindiging van de zwangerschap. Het gaat dan om foetussen waarbij bijvoorbeeld een chromosomale afwijking is waardoor vitale organen niet goed worden aangelegd. Andere aandoeningen, zoals een open ruggetje, vallen daar niet onder.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl