Kinderpardon voor 620 kinderen

time icon Aangepast

620 kinderen krijgen een verblijfsvergunning in het kader van de regeling langdurig verblijvende kinderen. Uit een brief van staatssecretaris Teeven blijkt ook dat 690 gezinsleden van de kinderen een vergunning hebben gekregen. De 'kinderpardonregeling' ging op 1 februari in.

In totaal zijn ruim 3200 aanvragen ingediend van zowel kinderen als gezinsleden. Ruim de helft daarvan is in eerste instantie afgewezen, bijvoorbeeld omdat de aanvrager niet lang genoeg in Nederland was of omdat er nooit een asielaanvraag was ingediend.

Op dit moment lopen nog ongeveer 1300 bezwaarzaken. Teeven wil deze zaken komend voorjaar hebben afgerond.

Aanvragen gestegen

Kinderen komen voor het kinderpardon in aanmerking als ze tenminste vijf jaar voor hun 18e een asielaanvraag hebben ingediend. Ze moeten die vijf jaar ook echt in Nederland hebben gewoond en zich niet langer dan drie maanden aan het zicht van de overheid hebben onttrokken. Er is een overgangsregeling voor jonge asielzoekers van 18, 19 en 20 die al jaren in Nederland verblijven.

Uit Teevens brief blijkt ook dat het aantal asielaanvragen is gestegen. In de eerste helft van dit jaar werden 7670 aanvragen gedaan. In de tweede helft van vorig jaar waren dat nog 6670 aanvragen. Het ministerie zegt dat de stijging waarschijnlijk wordt veroorzaakt door meer aanvragen door Syriƫrs.

STER Reclame