PvdA-leider Samsom krijgt steun voor zijn koers in de JSF-kwestie. Op de ledenraad van zijn partij in Zwolle werd een motie om helemaal met de JSF te stoppen met een grote meerderheid verworpen. Ook de roep om een extra congres te houden over de straaljager kreeg bij lange na niet genoeg steun.

In een wel aangenomen motie wordt uitgesproken dat er nog opheldering moet komen over verschillende aspecten van de aankoop van de JSF, zoals over de economische effecten en de gevolgen voor de natuur en de geluidsoverlast. Ook staat erin dat er nog een keer naar andere kandidaten dan de JSF moet worden gekeken. De partijtop verzette zich ertegen dat op dit punt een heel nieuw onderzoek moet worden gedaan en uiteindelijk gingen de leden ermee akkoord, dat bij die kandidatenvergelijking alleen gebruik hoeft te worden gemaakt van de al beschikbare kennis.

Twijfel

Het kabinet wil 37 JSF's kopen als vervanger van de F-16. Daarmee is 4,5 miljard euro gemoeid. Samsom benadrukte net als gisteren dat ook de fractie nog veel vragen heeft en dat die eerst moeten worden beantwoord. Hij zei dat er geen besluit over de JSF wordt genomen, als er nog twijfel is. Maar hij zei ook dat het besluit niet onnodig lang wordt uitgesteld.

Tijdens de ledenraad onderstreepte de PvdA-fractie dat bij de uiteindelijke afweging zwaar meeweegt of met aanschaf van de JSF Nederland kan blijven meedoen aan militaire missies.

STER reclame