Zolang er twijfels zijn over de JSF, wordt er geen besluit genomen. Dat zei PvdA-leider Samsom op de politieke ledenraad van zijn partij in Zwolle. Die bijeenkomst staat voor een groot deel in het teken van de JSF.

Volgens Samsom is het belangrijkste voor de PvdA dat militaire missies in het buitenland ook in de toekomst moeten kunnen worden uitgevoerd. Het kabinet zegt dat dat met de JSF kan en de Algemene Rekenkamer heeft twijfels, aldus Samsom. Hij wil daarover extra uitleg van het kabinet.

Meedoen aan missies

Samsom voegde eraan toe dat er deze kabinetsperiode wel een besluit moet worden genomen en dat de PvdA daar ook niet voor wegloopt. Eerder tijdens de partijraad toonde PvdA-voorzitter Spekman begrip voor de emoties rond de JSF. Hij zei geen voorkeur te hebben, maar ook hij benadrukte dat Nederland moet kunnen blijven meedoen aan missies en dat de militairen dan goed moeten worden beschermd.

STER reclame