Door redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink

De wethouders in de regio Gooi en Vechtstreek willen niet dat de persoonlijke verzorging van hulpbehoevenden door zorgverzekeraars wordt geregeld. Ze sturen daarover vandaag een brandbrief aan de Tweede Kamer.

De gemeenten willen die verzorging zelf regelen omdat het goedkoper is en versnippering van zorg voorkomt. Het gaat onder meer om hulp bij het wassen, haren kammen en het aantrekken van steunkousen.

Lobby

Per 1 januari 2015 gaat er veel veranderen in de zorg aan huis. Staatssecretaris Van Rijn was tot nu toe van plan om verzorging en huishoudelijke hulp bij gemeenten onder te brengen, en verpleging bij zorgverzekeraars. Daarmee waren de gemeenten tevreden.

Maar onlangs is een lobby gestart om ook de verzorging onder te brengen bij zorgverzekeraars omdat verpleging en verzorging nauw met elkaar verbonden zijn. En Van Rijn lijkt daar wel voor te voelen.

Onlogisch

De gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek komen nu in het geweer. Uit onderzoek in hun regio blijkt dat maar 15 procent van de huidige AWBZ-cliënten zowel verzorging als verpleging krijgen. Van de huidige AWBZ-ers heeft 65 procent daarentegen ook huishoudelijke hulp.

Op grond van die cijfers is een combinatie van verzorging en verpleging bij de zorgverzekeraars dus onlogisch. En duur. Want als de verzorging gedaan wordt door verpleegkundigen wordt de zorg duurder. Verpleegkundigen kosten anderhalf keer zoveel als verzorgenden.

Vernippering

De zorgkosten lopen dan voor iedereen op, omdat de verzekeraars al hebben laten weten dat de premie voor de basisverzekering zal stijgen als er meer zorg vergoed moet worden uit de Zorgverzekeringswet. Tegelijk zal de AWBZ-premie volgens staatssecretaris Van Rijn niet dalen.

De regio Gooi en Vechtstreek stelt nu voor om de zorg voor mensen die verpleging én verzorging nodig hebben, te regelen in de Zorgverzekeringswet. Maar alle andere verzorging moet overgeheveld worden naar de gemeenten. Dat bespaart geld en voorkomt versnippering, schrijven ze aan de Tweede Kamer.

STER reclame