De Tweede Kamer wil dat Nederland 250 Syrische vluchtelingen extra opneemt. Het kabinet stelde zich op het standpunt dat deze groep deel zou uitmaken van de 500 vluchtelingen die Nederland volgens internationale afspraken jaarlijks uitnodigt.

De Kamer wil dat de 250 Syriërs bovenop dat aantal van 500 komen en stemde tegen het voornemen van het kabinet.

Humanitaire ramp

De motie, op initiatief van de ChristenUnie, werd ook gesteund door regeringspartij PvdA. De meerderheid van de Kamer vindt niet dat de enorme humanitaire ramp in Syrië ten koste mag gaan van vluchtelingen uit andere landen.

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie kijkt daarnaast op verzoek van de Kamer nog naar mogelijkheden om visumregels te verruimen zodat Syriërs hier tijdelijk bij familie kunnen verblijven.

STER reclame